אישה גנבה שטר של 100 

לשאלות לגבי האתר שלחו הודעה בבקשה