האם הוא מעוניין בי 

לשאלות לגבי האתר שלחו הודעה בבקשה