מקום בילוי ראשון לציון


סקירה סטטיסטית
צפיות שבועיות מתחדשות
סוגי מכשירים
יישובים ואזורים
שם יישוב‏ כניסות‏ מועד כניסה‏
משמרות 2350 21:39:05
חבר 357 18:45:13
מחסיה 7140 09:05:30
יד נתן 8097 03:41:48
צביה 2357 11:24:22
פני חבר 9213 01:30:39
עינת 1504 21:51:47
הילה 9057 07:44:48
נחל עוז 6588 03:59:32
עזריקם 9385 03:58:49